Privacy Statement

 

Bureau Britt heeft de mogelijkheid om persoonsgegevens over u te verwerken, doordat u bijvoorbeeld gebruik maakt van de diensten van Bureau Britt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op www.bureaubritt.nl aan Bureau Britt verstrekt. Bureau Britt garandeert hierbij voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle websitebezoekers.

 

Verwerking persoonsgegevens

Bureau Britt gebruikt uw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) uitsluitend in het kader van haar dienstverlening. Zoals bij het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

 

Hoe lang Bureau Britt uw gegevens bewaart

Bureau Britt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens in de eerste instantie worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Persoonsgegevens delen met anderen

Bureau Britt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wijzigingen

Bureau Britt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.