Privacy Statement

 

Via de website www.bureaubritt.nl worden persoonsgegevens verwerkt, doordat u bijvoorbeeld gebruik maakt van de diensten van Bureau Britt en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op www.bureaubritt.nl aan Bureau Britt verstrekt. Voor Bureau Britt is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bureau Britt bewerkt en beveiligd deze persoonlijke gegevens dan ook met grote zorgvuldigheid, houdend aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • Bureau Britt in deze Privacy Statement duidelijk vermeldt met welke doeleinden uw persoonsgegevens verwerkt worden;
 • Bureau Britt uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Bureau Britt is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze Privacy Statement wordt beschreven welke persoonsgegevens Bureau Britt verzamelt en gebruikt en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

De volgende gegevens worden gebruikt voor de in deze Privacy Statement verklaarde doelen:

 • Naam;
 • Adres
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres.

 

Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld:

 • Contact opnemen n.a.v. een ingevuld en verstuurd contactformulier;
 • Het plaatsen van uw reactie;
 • Het beantwoorden van vragen;
 • Het sturen van informatie m.b.t. de diensten van Bureau Britt.

 

Gebruik en verwerking persoonsgegevens

Bureau Britt bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn doorgegeven, in het kader van haar dienstverlening. Zoals bij het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Publicatie
Bureau Britt publiceert uw persoonsgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Op www.bureaubritt.nl zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Lees de privacy verklaringen van onderstaande social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 • Instagram
 • LinkedIn

 

Hoe lang Bureau Britt uw gegevens bewaart

Bureau Britt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens in de eerste instantie zijn verzameld. Hiervoor hanteert Bureau Britt de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Bureau Britt houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen;
 • Het plaatsen van uw reactie: Uw gegevens worden bewaard totdat u ons schriftelijk verzoekt uw reactie te verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 14 kalenderdagen na uw verzoek worden verwijderd.

 

Beveiliging
Bureau Britt neemt de nodige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder maakt Bureau Britt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie tussen u en de website van Bureau Britt wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

 

Persoonsgegevens delen met anderen

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Bureau Britt kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Bureau Britt raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Daarnaast verstrekt Bureau Britt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van een overeenkomst met u en altijd in overleg met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wijzigingen

Bureau Britt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over deze Privacy Statement of vragen omtrent inzage en/of wijzigingen in (over verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen via de onderstaande gegevens:

Bureau Britt
britt@bureaubritt.nl 
KvK-nummer: 67834477